Povinný výtisk

Povinný výtisk se týká každé neperiodické publikace, které byl přiděleno ISBN. Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace jeden výtisk hlavním knihovnám v ČR, v případě Národní knihovny dva výtisky publikace a jeden kus regionální knihovně podle sídla vydavatele do 30 dnů ode dne vydání. Povinné výtisky je možné zaslat poštou a obálku označit nápisem „povinný výtisk a číslem ISBN“.

Hlavní příjemci povinného výtisku:

 • dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky, Klementinum 190, Praha 1, 110 00
 • jeden povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně, Kounicova 65a, Brno, 601 87
 • jeden povinný výtisk Vědecké knihovně v Olomouci, Bezručova 2, Olomouc, 779 11
 • jeden regionální povinný výtisk  knihovně v kraji kde sídlí  vydavatel – viz seznam níže

Regionální povinný výtisk

Regionální příjemci povinného výtisku:
 • Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, 115 76 Praha 1
 • Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno
 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích,  Lidická 1, 370 59 České Budějovice
 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p. o.,  Klatovská tř. 200b, PO Box 20, 301 00 Plzeň
 • Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem
 • Krajská vědecká knihovna v Liberec,  Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec 1
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové 3
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
 • Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
 • Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice
 • Krajská knihovna Vysočin, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod
 • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
 • Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno
 • Vědecká knihovna v Olomouci, oddělení doplňování fondů, Bezručova 2, 779 11 Olomouc
 • Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno